Kurs Java w ramach przedmiotu Programowanie Strukturalne i Obiektowe dla zawodu technik informatyk