Kurs z języka C/C++ w ramach przedmiotu Programowanie Strukturalne i Obiektowe dla zawodu technik informatyk