Kurs z podstaw przedsiębiorczości dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego, uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego i Policealnej Szkoły dla Dorosłych w ramach projektu „Szkoła przyszła do Ciebie”.