Organizacja pracy biurowej to kurs przeznaczony dla słuchaczy Policealnej Szkoły dla Dorosłych kształcącej w zawodzie Technik administracji.
Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zostać profesjonalnym pracownikiem biurowym.