1
Kurs przeznaczony dla słuchaczy i uczniów

kształcących się wzawodzie technik informatyk