Kurryss z matematyki przeznaczony jest dla słuchaczy i uczniów kształcących się wLO i ULO. Każdy realizowany temat składa się z niezbędnej teorii, przykładowych zadań z rozwiązaniami i testu, który ma formułę nowej matury z matematyki.