Kurs jest przeznaczony dla słuchaczy dorosłych Liceum Ogólnokształcącego oraz Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. Kurs powstał w ramach projektu "Szkoła przyszła do Ciebie". Zakres materiału to epoki: pozytywizm oraz Młoda Polska. Życzę wiele satysfakcji w trakcie zdobywania przez Państwa wiedzy.

Karolina Bagniewska