Podstawy wymowy języka niemieckiego w zastosowaniu  praktycznym to kurs on -line przeznaczony dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.Uśmiech