Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy szkół dla dorosłych. Tematyka swą obejmuje okres od renesansu, czyli początku nowożytności do czasów współczesnych.