Kurs z przygotowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - etap pisemny - część II - dla słuchaczy Technikum i Policealnej Szkoły dla Dorosłych w ramach projektu „Szkoła przyszła do Ciebie”.

Kurs ten jest uzupełnieniem kursu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i jest nakierowany na przedstawienie informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania się do egzaminu zawodowego, etapu pisemnego, części II.

 

Życzę przyjemnej lektury.

Małgorzata Marciniak