Kurs jest przeznaczony dla słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wszystkich innych zainteresowanych tematyką szkoleniową. Zagadnienia poruszane podczas jego trwania dotyczą w zasadzie tematyki szkoleń i ich prowadzenia, jak również metodyki i oceny skuteczności podjętych działań. Znajdziesz tutaj również szereg zagadnień dotyczących organizacji szkoleń BHP.