Kurs ten zawiera wybrane zagadnienia z zakresu technologii Produkcji zwierzęcej •
ze szczególnym uwzględnieniem: pokroju, typów użytkowych i ras zwierząt gospodarskich. Materiał jest bogato ilustrowany, co ułatwi jego odbiór i przyswojenie.