Kurs z produkcji roślinnej przeznaczony jest dla słuchaczy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w zawodzie technik rolnik. Wszystkie tematy zostały ułożone zgodnie z programem nauczania: Technik rolnik 321 [05]. Kurs obejmuje 30-godzinny materiał, który został podzielony na sześć działów, a te z kolei na lekcje.