Kurs jest skierowany do słuchaczy szkoły policealnej kształcącej w zawodzie technik administracji. Porusza zagadnienia związane z ustrojowym prawem administracyjnym oraz postępowaniem administracyjnym.