Kurs obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu materiału, który pozwala przygotować się do egzaminu semestralnego z mechanizacji rolnictwa oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik rolnik.