Kurs korespondencja biurowa skierowany jest dla sluchaczy studium policealnego w zawodzie technik prac biurowych.