Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy
Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
oraz dla wszystkich miłośników biologii. Uśmiech
Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu komórki i tkanek, budowy i funkcji organizmu człowieka jako zintegrowanej całości, genetyki, ewolucji i
ekologii z elementami ochrony środowiska.
Korzystanie z zamieszczonych materiałów będzie na pewno przydatne w trakcie przygotowań do matury z biologii.Równy gość