Kurs jest przeznaczony dla słuchaczy kształcących się w zawodzie technik rolnik i obejmuje zagadnienia
z ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem w agrobiznesie. Kurs zawiera wybrane treści programowe z działów: „Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu”, „Przedsiębiorstwo rolne” i „Rachunkowość rolna”.