Kurs specjalizacyjny - asystent menadżera skierowany jest dla sluchaczy studium policelanego w zawodzie technik prac biurowych