Zdalne nauczanie z przedmiotu Organizacja pracy w hotelarstwie dla klasy czwartej technika hotelarstwa w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.