Kurs jest przeznaczony dla uczniów klas pierwszych po gimnazjum. ( 1 godz. w tygodniu).