Zajęcia zdalne z przedmiotu Odnawialne źródła energii dla klasy 2ta.