kurs przeznaczony dla słuchaczy Policealnej Szkoły dla Dorosłych kształcącej
w zawodzie Technik administracji.