Kurs z przedmiotu Urządzenia Techniki Komputerowej dla zawodu technik informatyk.