Kurs przeznaczony dla słucharysunekczy i uczniów
kształcących się w zawodzie technik informatyk