Kurs „Rachunkowość i analiza ekonomiczna” adresowany jest do słuchaczy Policealnej Szkoły dla Dorosłych kształcącej w zawodzie technik administracji.