W kursie postaram się zaprezentować podstawowe wymagania programowe oraz umiejętności jakie uczeń powinien poznać po lekcjach chemii realizowanych w programie "Szkoła przyszła do Ciebie" w Złejwsi Wielkiej. Do każdej lekcji dołączona zostanie prezentacja (w postaci pdf'a), która szczegółowo jest omawiana podczas naszych sobotnio-niedzielnych spotkań.

Zagadnienia i pomoce przeznaczone dla słuchaczy Policealnego Studium w zawodzie technik prac biurowych w Lipnie

Kurs przeznaczony jest dla uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych - technik usług kosmetycznych oraz dla uczennic Liceum Kosmetycznego o ukierunkowaniu kosmetycznym. Treści i materiały zawarte w kursie są uzupełnieniem zajęć, pomocnym narzędziem w przygotowaniu się do egzaminu zawodowego oraz egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej na studia z kosmetologii. 

Materiały dla uczniów, przygotowujących się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.