Kurs składa się z sześciu lekcji kursu języka niemieckiego w biznesie. Są to lekcje, które mają służyć uzupełnieniu i rozszerzeniu treści nauczanych na kursie grupowym z tego samego zakresu. Zawiera on tematykę związaną z biznesem, tj. praca w biurze, ustalanie terminów spotkań biznesowych, zamawianie danych towarów, zapotrzebowanie na nie i ich kupno, planowanie dnia, tygodnia, poszczególnych działań, praca w biurze, praktyka zawodowa, praca przy komputerze, szukanie pracy, itp. w tym także podstawowe pojęcia gramatyczne, konieczne do prawidłowego posługiwania się językiem niemieckim.

Kurs składa się z sześciu lekcji kursu języka angielskiego w biznesie. Są to lekcje, które mają służyć uzupełnieniu i rozszerzeniu treści nauczanych na kursie grupowym z tego samego zakresu. Zawiera on tematykę związaną z przemysłem, która to tematyka pojawia się także na egzaminie TOEIC.