Wewnętrzne informacje dla nauczycieli Zespołu Szkół, CKU w Gronowie